Get Adobe Flash player

ศาสนสถานและแผนผังวัดสังฆรัตนาราม โอคลาโฮม่า สหรัฐอเมริกา

1-   อุโบสถศาลา

                  -  สร้างเสร็จเมื่อวันที่   28     มิถุนายน   พ.ศ. 2530

                  -  ทำพิธีผูกพัทธสีมา  วันที่  23–25  มิถุนายน  พ.ศ.  2532

                  -  ขนาด  20 X  52  ฟุต

                  -  สำหรับทำสังฆกรรมของพระสงฆ์

                      พิธีกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                      ไหว้พระสวดมนต์  

 

 2-  กุฏิสงฆ์

         -  ปีที่สร้างไม่ปรากฏแน่ชัด 

          -  ซ่อมแซมจนสามารถใช้การได้  เมื่อวันที่  16

              พฤศจิกายน  พ.ศ.  2529

          -  ขนาด

                    :             3  ห้องนอน 

                    :             3  ห้องน้ำ

                    :             1  ห้อง  สำหรับประกอบศาสนกิจ

                    :             1  ห้องครัว

                    :             1  ห้องทำงาน 

 

3-  ศาลาเอนกประสงค์                          

-  สร้างเมื่อปี  พ.ศ.  2544/2001

          -  ขนาด  60X 80  ฟุต

                        :  1  ห้องโถง

                        :  ห้องน้ำชาย –หญิง

                        :  1  ห้องครัว

          -  ราคา  200,000.00  เหรียญ

          -  ใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ

          -  ต่อเติมในปี 2555  เป็น 60 x 104 ฟุต

          -  สิ้นงบต่อเติม 91,916.58 เหรียญ

4-  กุฏิสันตยาวิหาร

          -  สร้างเมื่อ  ปี  พ.ศ.  2548/2005

          -  ขนาด  52 X 60  ตารางฟุต

                    :             5  ห้องนอน 

                    :             4  ห้องน้ำ 

                    :             1  ห้อง  สำหรับประกอบศาสนกิจ

                    :             1  ห้องครัว

                    :             1  ห้องทำงาน

                    :             1  ห้องเก็บของ

5-  ห้องเก็บของ  

               -  สร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2538/1995

               -  ราคา  12,000.00  เหรียญ

               -  ขนาด  30 X 50  ตารางฟุต

               -  1  ห้องโถง

               -  2  ห้องนอน

               -  1  ห้องน้ำ  (ยังไม่เสร็จ)

               -  ใช้เป็นที่เก็บวัตถุสิ่งของใช้สอยอันเป็นสมบัติของวัด  เป็นที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ของวัดและเป็นที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งคราว

 

 

 

6- ศาลาคุณย่า

  •          -  สร้างเมื่อ ปี  พ.ศ.2538/1995
  •           
  •          -  ขนาด  17 X 21 
  •  
  •          -  เป็นห้องสมุดประจำวัด

 

 

 

7-  กุฏิกรรมฐาน  จำนวน  2  หลัง

          -  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2538/1995

          -  ขนาด  4 X 8  ฟุต

          -  ราคาค่าก่อสร้างหลังละ  500  เหรียญ

          -  ใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

8-กุฏิ  ซึ่งกำลังทำการบูรณซ่อมแซม

 

 

 

 

9-ประตูทางเข้า ปัจจุบัน เปิดให้เข้า/ออกได้ด้านเดียว

 

 

 

 

10-ประตูทางทิศใต้ ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว