Get Adobe Flash player

กุฏิสงฆ์ (ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว)

-  ปีที่สร้างไม่ปรากฏแน่ชัด 
-  ซ่อมแซมจนสามารถใช้การได้  เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2529
-  ขนาด
                    :             3  ห้องนอน 
                    :             3  ห้องน้ำ
                    :             1  ห้อง  สำหรับประกอบศาสนกิจ
                    :             1  ห้องครัว
                    :             1  ห้องทำงาน