Get Adobe Flash player

กุฏิกรรมฐาน จำนวน  2  หลัง

 -  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2538/1995
 -  ขนาด  4 X 8  ฟุต
 -  ราคาค่าก่อสร้างหลังละ  500  เหรียญ
 -  ใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม