Get Adobe Flash player

ห้องเก็บของ  

 -  สร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2538/1995
 -  ราคา  12,000.00  เหรียญ
 -  ขนาด  30 X 50  ตารางฟุต
 -  1  ห้องโถง
 -  2  ห้องนอน
 -  1  ห้องน้ำ  (ยังไม่เสร็จ)
 -  ใช้เป็นที่เก็บวัตถุสิ่งของใช้สอยอันเป็นสมบัติของวัด  เป็นที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ของวัดและเป็นที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งคราว