Get Adobe Flash player

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญถวายผ้ากฐิน ปี 2560

ณ ศาลาอเนกประสงค์  วัดสังฆรัตนาราม  เมืองโอคลาโฮมา  รัฐโอคลาโฮมา  73129

7–8ตุลาคม  2560

โดยมี  คุณจรินทร์ คูเปอร์   คุณซิ้ม แฮรริง  คุณอารีรักษ์ แคมเบล  เป็นประธาน

**********************

               พิธีทอดกฐิน  เป็นงานบุญที่มีได้ปีละครั้ง ภายในกำหนด 1 เดือนหลังจากออกพรรษา  ท่านจึงจัดเป็น กาลทาน แปลว่า  ถวายตามกาลสมัย   คือการถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบ  3  เดือน เพื่อสงเคราะห์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบให้มีผ้านุ่งหรือผ้าห่มใหม่  จะได้ใช้ผลัดเปลี่ยนของเก่าที่ขาด  หรือชำรุด

               การทำบุญถวายผ้ากฐินคือทอดหรือวางผ้าลงไป  แล้วกล่าวคำถวายในท่ามกลางสงฆ์  สงฆ์ก็จะประกาศขอ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ในการมอบผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง แล้วตัดเย็บ ย้อมให้เสร็จภายในวันนั้น

               ในปัจจุบัน   มีผู้สามารถตัดเย็บย้อมผ้าที่จะทำเป็นจีวรได้แพร่หลายขึ้น   จึงไม่นิยม การใช้ไม้แม่แบบอย่างเก่า คือเพียงถวายผ้าขาวที่ตัดเย็บย้อมให้เสร็จในวันนั้น  หรือนำผ้าสำเร็จรูปมาถวาย  ก็เรียกว่า  ถวายผ้ากฐินเหมือนกัน  แต่ยังคงรักษาชื่อและประเพณีเอาไว้  

ดังนั้น ในปีนี้ทางวัดสังฆรัตนาราม ได้มองเห็นความสำคัญของประเพณีดังกล่าว จึงกำหนดให้มีการบำเพ็ญบุญกุศล ในวันที่ 7-8ตุลาคม 2560  โดยมี  คุณจรินทร์ คูเปอร์   คุณซิ้ม แฮรริง  คุณอารีรักษ์ แคมเบล   เป็นเจ้าภาพ  และขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลาย ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในครั้งนี้ ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดสังฆรัตนาราม โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีกำหนดการ   ดังต่อไปนี้

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  7   ตุลาคม  พ.ศ. 2560

5.00 PM  -  12.00 AM  ฉลองสมโภชน์กองกฐิน มีดนตรีวงสายน้ำคาน และออกร้านขายอาหารเพื่อการกุศล

6.00  PM เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินที่อุโบสถ

วันอาทิตย์ที่  8   ตุลาคม  พ.ศ. 2560

10.00 AM พร้อมกันที่ศาลาอเนกประสงค์

- เจริญพุทธชัยมงคลคาถา   ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

- จับสลากเพื่อการกุศล

- ร่วมรับประทานอาหาร

12.30 PM แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ

- ทำพิธีถวายผ้ากฐิน

- พรสงฆ์อนุโมทนา

- รับของที่ระลึก เป็นเสร็จพิธี

 

KATHINA-ROBE OFEERING CEREMONY 2017

5301 Foster Rd., Oklahoma City, OK 73129

The Unity Kathina Ceremony on October 7-8, 2017

 

Hosted by

JARIN COOPER,  SIM HERRING,  AREERAK CAMPBELL

 

The Unity Kathina Ceremony will be celebrated at Wat Sangharattanaram on October 7-8, 2017. This ceremony is the culmination of events that started with the "rains retreat" or start on Lent. The Kathina occurs shortly after the end of Lent for the reasons explained below.

During Lent (roughly the rainy season in Thailand) monks could not travel. The monks stayed overnight in the same temple for three lunar months. The Kathina ceremony originates from the time of Buddha. The original ceremony was for a group of monks traveling to meet Buddha. They were unable to complete their journey before the beginning of the rains retreat (Lent). At the end of Lent they completed their journey. Their clothes had become soaked and dirty on their way to meet Buddha. When Buddha saw their condition he allowed lay people to offer the monks yellow robes. The tradition of presenting robes to monks continues today in the Kathina ceremony.

 

Schedule of events

Saturday, October 7, 2017.  Start : 6:00 PM – 12:00 AM

         - Thai Food Sale

         - Live Band “Sy Nam Khan”

         - Special Guest Singer

Sunday,October 8, 2017.    Start : 10:00 AM – 3:00 PM

         - Offering Food to the Monks

         - Raffle Ticket Drawings

         - Offering Kathina Ceremony

'(405) 677-4306, 635-1752 (Thai Garden), 524-1858, 732-0804