Get Adobe Flash player

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญถวายผ้ากฐิน ปี 2559

ณ ศาลาอเนกประสงค์  วัดสังฆรัตนาราม  โอคลาโฮมา ซิตี้  รัฐโอคลาโฮมา  73129

22-23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559

โดยมี  SOMBUT CALHAUN และ SOMPORN HEWITT    เป็นประธาน

**********************

                พิธีทอดกฐิน  เป็นงานบุญที่มีได้ปีละครั้ง ภายในกำหนด 1 เดือนหลังจากออกพรรษา  ท่านจึงจัดเป็น กาลทาน แปลว่า  ถวายตามกาลสมัย   คือการถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบ  ๓  เดือน เพื่อสงเคราะห์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบให้มีผ้านุ่งหรือผ้าห่มใหม่  จะได้ใช้ผลัดเปลี่ยนของเก่าที่ขาด  หรือชำรุด

                การทำบุญถวายผ้ากฐินคือทอดหรือวางผ้าลงไป  แล้วกล่าวคำถวายในท่ามกลางสงฆ์  สงฆ์ก็จะประกาศขอ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ในการมอบผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง แล้วตัดเย็บ ย้อมให้เสร็จภายในวันนั้น

                ในปัจจุบัน   มีผู้สามารถตัดเย็บย้อมผ้าที่จะทำเป็นจีวรได้แพร่หลายขึ้น   จึงไม่นิยม การใช้ไม้แม่แบบอย่างเก่า คือเพียงถวายผ้าขาวที่ตัดเย็บย้อมให้เสร็จในวันนั้น  หรือนำผ้าสำเร็จรูปมาถวาย  ก็เรียกว่า  ถวายผ้ากฐินเหมือนกัน  แต่ยังคงรักษาชื่อและประเพณีเอาไว้  

ดังนั้น ในปีนี้ทางวัดสังฆรัตนาราม ได้มองเห็นความสำคัญของประเพณีดังกล่าว จึงกำหนดให้มีการบำเพ็ญบุญกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 23ตุลาคม 2559  โดยมี SOMBUT CALHAUN และ SOMPORN HEWITT เป็นเจ้าภาพ  และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในครั้งนี้ ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดสังฆรัตนาราม โดยพร้อมเพียงกัน ซึ่งมีกำหนดการ   ดังต่อไปนี้

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  22   ตุลาคม  พ.ศ. 2559

5.00  PM  -  12.00 AM  ฉลองสมโภชน์กองกฐิน มีดนตรี และออกร้านขายอาหารเพื่อการกุศล  หารายได้บำรุงวัด

6.00  PM เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินที่อุโบสถ
 

วันอาทิตย์ที่  23   ตุลาคม  พ.ศ. 2559

                10.00 AM พร้อมกันที่ศาลาอเนกประสงค์

                                                - เจริญพุทธชัยมงคลคาถา   ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

                          - จับสลาก

                                                - ร่วมรับประทานอาหาร

                12.30 PM แห่องค์กฐินไปอุโบสถ

                13.30 PM                 - ทำพิธีถวายผ้ากฐิน

                                                - พระสงฆ์อนุโมทนา

                                                - รับของที่ระลึก เป็นเสร็จพิธี

 

'(405) 677-4306, 635-1752 (Thai Garden), 524-1858, 732-0804