เชิญร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ปี 2566

เชิญร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ปี 2566

พิธีถวายผ้ากฐิน เป็น...

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

ความหมายของวันเข้าพร...

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา  เป็นวันส...

เทศกาลกฐิน

เทศกาลกฐิน

เทศกาลกฐิน ความหมาย ...

บทสวดมนต์ประจำวัน 9 ค่ำ

บทสวดมนต์ประจำวัน 9 ค่ำ

บทสวดสวดมนต์ ๙ ค่ำ ก...

วัดสังฆรัตนาราม

พระจำพรรษา วัดสังฆรัตนาราม ปี 2562

1.พระครูธรรมธร คำภู ...

พระจำพรรษา วัดสังฆรัตนาราม ปี 2559

พระจำพรรษา วัดสังฆรัตนาราม ปี 2559

1.พระครูธรรมธร คำภู ...

วัดสังฆรัตนาราม

พระจำพรรษา วัดสังฆรัตนาราม ปี 2566

1.พระครูธรรมธร คำภู ...

วัดสังฆรัตนาราม

พระจำพรรษา วัดสังฆรัตนาราม ปี 2565

1.พระครูธรรมธร คำภู ...

พระจำพรรษา วัดสังฆรัตนาราม ปี 2557

พระจำพรรษา วัดสังฆรัตนาราม ปี 2558