พระจำพรรษา วัดสังฆรัตนาราม ปี 2557

พระจำพรรษา วัดสังฆรัตนาราม ปี 2558

พระจำพรรษา วัดสังฆรัตนาราม ปี 2557

พระจำพรรษา วัดสังฆรัตนาราม ปี 2557

พระจำพรรษา วัดสังฆรัตนาราม ปี 2556

พระจำพรรษา วัดสังฆรัตนาราม ปี 2556

บทสวดมนต์ประจำวัน 10 ค่ำ

บทสวดมนต์ประจำวัน 10 ค่ำ

สวดมนต์ ๑๐ ค่ำ ปัพพะ...

สาระสำคัญ ทำบุญวันสารท

สาระสำคัญ ทำบุญวันสารท

วันสารท หรือประเพณีก...

ไปวัดทำไม

ไปวัดทำไม

ทำไมต้องไปวัด ? R...

บทสวดมนต์ประจำวัน 11 ค่ำ

บทสวดมนต์ประจำวัน 11 ค่ำ

สวดมนต์ ๑๑ ค่ำ ธัมมะ...

บทสวดมนต์ประจำวัน 12 ค่ำ

บทสวดมนต์ประจำวัน 12 ค่ำ

สวดมนต์ ๑๒ ค่ำ อัฏฐั...

บทสวดมนต์ประจำวัน 13 ค่ำ

บทสวดมนต์ประจำวัน 13 ค่ำ

สวดมนต์ ๑๓ ค่ำ อาทิย...

บทสวดมนต์ประจำวัน 14 ค่ำ

บทสวดมนต์ประจำวัน 14 ค่ำ

สวดมนต์ ๑๔ ค่ำ พระวิ...